17:52 Cümə, 24 May 2019
Ulu öndər Heydər Əliyev: “Kitabxana xalq, millət, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir”
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: “Bizim mədəniyyətimiz, tarixi abidələrimiz bizim sərvətimizdir”.
Həsən bəy Zərdabi: “Yaxşı kitab çox qiymətli xəzinədir”.
Nəcəf bəy Vəzirov: “Kitablar bizi ötən əsrlərin varisi edir”.
Seneka: “Kitabsız yaşamaq; kor, kar, dilsiz yaşamaqdır”.
Uilyam Şekspir: “Kitab mənim üçün, tacdan qiymətlidir”.
Markus Tillius Siseron: “Kitabsız ev ürəksiz bədəndir”.

Haqqımızda

Haqqımızda
Respublİka Kİtabxana Kollektoru haqqında

 
Kitabxana xalq, millət, cəmiyyət  üçün  müqəddəs bir  yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbə­yidir. Ona  görə  də  kitabxanaya  daimi  hörmət, xalqımızın  mədəniy­yə­­tini  nümayiş  etdirən  amillərdən  biridir.                                                                                                                                                     Heydər  Əliyev

      Başlıca vəzifəsi kitabın təbliği, reklamı, yayımı və satışı olan Kitabxana Kollektoru  respublikanın bütün mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərini yeni nəşr olunmuş kitablarla, kitabxana ləvazimatı ilə təchiz edən bir qurum kimi fəaliyyət göstərir. Bu qurum Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə nəşr olunmuş kitabları  respublika kitabxanalarına hədiyyə şəklində çatdırılmasını təmin etməklə və ilin əvvəlində regional idarələrlə bağlanılan müqavilə əsasında kitab, kitabxana ləvazimatı satışını həyata keçirməklə fəaliyyətini tənzimləyir.
   Kitabxana Kollektoru hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərdiyi illərdə yaradılmış və yeni təşkil olunduğundan kövrək addımlarla olsa da xalqın maarif­lənməsi işində mühüm rol oynamışdır. Daha sonra kollektorun kitab yayımı sahəsində fəaliyyəti daha da genişlənmiş və maarifçi bir quruma çevrilmişdir. Hazırda kollektor respublikada zəngin  kitab fonduna malik bir qurumdur. 
      Respublika Prezidenti İlham Əli­yevin tariximizin öyrə­nilməsinə, mə­dəniy­yətimizin təbliğ olunmasına, iqtisa­diyyatın, turizmin, eləcə də kənd təsərrüfatının inki­şafına böyük diqqət göstərməsi Kollektorun işinə də  istiqamət verib. Respublika Kitabxana Kollektoru fondunda tariximizlə,  dövlət quruculuğumuzla bağlı, turizm, iqtisadiyyat, eləcə də kənd təsər­rüfatına aid kitabların sayı daim artırmaqdadır.
      Elektron mətbuatın inkişaf edib vüsət aldığı bir dövrdə kitabın təbliği ilə məşğul olan Respublika Kitabxana Kollektorunun fəaliyyətində rəqabətə dözümlülük yaratmaq üçün bu sahədə əsaslı və ciddi  islahatlara ehtiyac var. Son illərdə  oxucuların marağından çıxış edərək müxtəlif sahələrə aid ədəbiyyat nümunələri ilə kollektorun kitab fondu daha da zənginləşdirilib. Müxtəlif elm sahələrini əhatə edən kitabların  respublika kitabxa­nalarına çatdırılması kollektorun başlıca vəzi­fəsidir.
       Kollektor kitabın təbliği işiylə bağlı bayramdan-bayrama, yubileydən yubileyə yox, müntəzəm tədbirlər həyata keçirir və təşkil olunan tədbirlərdə yaxından iştirak edir. 2017-ci il sentyabr ayının 12 – dən 24-nə qədər olan müd­dət arasında Azərbaycan Respublikası Mədə­niyyət Nazirliyi və Nizami Rayon İcra Hakimiy­yətinin dəstəyi ilə Nizami rayonunda  Hey­dər Əliyev parkında təşkil olunan  Kitab Yar­markası böyük marağa səbəb oldu. Bu tədbirdə Azər­baycan Resbublikası Mədəniyyət nazirinin I müa­vini Vaqif Əliyev və Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov, millət vəkili Sədaqət Vəliyeva və rayon fəalları, kitab­xanaçılar, məktəblilər yaxından iştirak etdilər.
     2017-ci ilin sentyabr ayında keçirilən V Bakı Beynəl­xalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında Respublika Kitabxana Kollektoru fondunda olan zəngin çeşidli kitabların nümayişi ilə iştirak etmişdir. Bu sərgidə kollektor Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə  Avtomat Kitab Köşkünün geniş təqdimatını keçirmişdir. Respublikamızda ilk dəfə olaraq nümayiş olunan Avtomat Kitab Köşkü sərgi iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub. 
     2018-ci ilin aprel ayının 26-da Ulu Öndərimizin adını daşıyan H.Əliyev Mərkəzində keçirilən "Oxu günü”ndə yaxından iştirak edən Respublika Kitabxana Kollektoru oxuculara maraqlı kitablar hədiyyə etmişdir. Bu cür tədbirlərin təşkilində  məqsəd mənəvi qida hesab edilən kitabı gələcəyimiz olan uşaq və gənclərimizə  daha əlçatan məsafədə təqdim etməkdir.
     Mədəniyyət Nazirliyinin regional idarələri ilə müntəzəm tədbirlər keçirmək, kitab bayramları təşkil etmək, müəlliflərlə, tanınmış yazıçı və şairlərlə, görkəmli ictimai-siyasi xadimlərlə  oxucuların görüşünə getmək qarşıdakı başlıca vəzifələrdəndir. 
     Respublika Kitabxana Kollektorunun əməkdaşlarının əsas istəyi kollektorun yerləşdiyi Q. Qarayev prospekti 51-57 ünvanını kitabın təbliği ilə tanıtmaq, bu ünvanı  kitaba həvəsli gənc­lə­rimizin görüş yerinə çevirməkdir.